De voorlopige teamindelingen van onze jeugdopleiding voor seizoen 2018|2019 zijn bekend

Deze indelingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Traditiegetrouw verwachten wij in de zomermaanden juli/augustus nog (marginale) mutaties door aanvullende wensen en behoeften. Een update, oftewel de definitieve indelingen, zal daarom rond 31 augustus a.s. bekend worden gemaakt.

Update 19 augustus 2018: Update teamindelingen 2018-2019

Uitgangspunt bij de indeling is dat iedereen op zijn niveau kan voetballen. Dit bevordert het plezier en de individuele ontwikkeling. Voorafgaand aan het maken van de indelingen hebben wij een aantal verzoeken via trainers, teamleiders of spelers ontvangen. Die verzoeken hebben wij waar mogelijk gehonoreerd. Helaas kunnen wij door conflicterende behoeften niet alle wensen of verzoeken inwilligen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

BFC behoudt zich het recht voor om spelers tijdens de winterstop in een ander team te plaatsen. Progressie van spelers, consistentie van presteren en opkomst bij trainingen en wedstrijden zijn algemene criteria die worden gevolgd.

Een aantal bijzonderheden vooraf:

  • In de bijlage zijn de teamindelingen van zowel jongens (JO) als meidenteams (MO) opgenomen, gesorteerd per leeftijdscategorie.
  • Indien al bekend zijn de namen van trainers en leiders (teammanagers) toegevoegd. De term ‘VACATURE’ betekent dat BFC nog zoekende is naar een gepaste invulling.
  • De teamnamen bij geboortejaar 2007 behoeven door een overgangsregeling wat nadere uitleg. Het JO12-selectieteam zal bij voetbal.nl worden aangeduid als JO13-2007-1. Dit team zal worden ingedeeld in een competitie waar het aloude ’11-tegen-11′ wordt gespeeld. De overige JO12-teams zijn doorlopend genummerd JO12-1 tot en met JO12-6 en spelen in een andere spelvorm (zie hierna).
  • JO12- en JO11-teams zullen komend seizoen volgens de nieuwe spelvorm 8-tegen-8 spelen, op een half veld. Dit verklaart de teamgrootte van 10 of 11 spelers.
  • JO10-teams zullen komend seizoen, net als de JO9- en JO8-teams, volgens de spelvorm 6-tegen-6 spelen, op een kwart veld. Dit verklaart de teamgrootte van 8 of 9 spelers.

Eventuele vragen over de indeling kunnen per mail gesteld worden. Ook wanneer ideeën bestaan om ‘VACATURES’ in te vullen zien wij uw mails gaarne tegemoet. Het mailadres voor de Technische Commissie is:

tc-bfc@live.nl

Wij zullen eventuele vragen de komende weken verzamelen en daar uiterlijk bij het begin van het nieuwe seizoen op terugkomen. Informatie over de start van het nieuwe seizoen en het (voorlopige) trainingsschema zal in een later stadium via de site en/of per mail worden bekendgemaakt. Informatie over de indeling van de stadionpupillen/-kabouters volgt later deze zomer.

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie toe!

Sportieve groet,

Technische Commissie BFC