Contributie seizoen 2012-2013

Op 1 juli a.s. wordt het eerste kwartaal van de BFC-contributie voor seizoen 2012-2013 geïncasseerd. Deze incasso betreft ¼ van het totale bedrag dat per jaar aan contributie verschuldigd is.

De in 2009 vastgestelde contributie is in 2010 ongewijzigd gebleven en in 2011 2,5% verhoogd door de inflatiecorrectie. Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 2011 is besloten de contributie gelijk te trekken met ons omringende verenigingen en voor het seizoen 2012-2013 als volgt vastgesteld:

Senioren €250 (€62,50 per kwartaal)
Junioren €200 (€50 per kwartaal)
Pupillen €175 (€43,75 per kwartaal)
Zaalvoetbal € 180 (€45 per kwartaal)
Veld- + zaalvoetbal  €340 (€85 per kwartaal)
Recreatiespelers €165 (€41,25 per kwartaal)
7 tegen 7 voetbal €90 (€22,50 per kwartaal)

Ongewijzigd is gebleven:

Niet spelende leden €90 (€22,50 per kwartaal)
Vrijwilligers €25
Donateurs €40
Bijdrage kledingfonds €30
Afkoop (bar)dienst €40

Gert Olthof

Penningmeester