BFC werkt aan oplossingen capaciteitsdruk

Het gaat goed met BFC. We zijn een gezonde vereniging met een mooi complex en het is dan ook niet vreemd dat ons ledenaantal de afgelopen jaren steeds verder is opgelopen. De teller staat inmiddels op meer dan 1.700, wat ongeveer het dubbele is van tien jaar geleden.

Het overgrote deel van onze leden speelt in de verschillende zaterdagcompetities en wat dat betekent kunnen we iedere zaterdag zien. Het is dan druk bij BFC, te druk zelfs als we heel eerlijk zijn. Er wordt al enkele jaren het uiterste gedaan om alle wedstrijden ingedeeld te krijgen op onze 4 velden, maar de grenzen aan wat daarin mogelijk is lijken inmiddels wel bereikt.

Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit die wij onze leden en gasten bieden onder druk is komen te staan. Voor het overgrote deel van de teams is er geen mogelijkheid tot een warming-up, de E en F pupillen kunnen na afloop geen penalty’s nemen en door de noodzakelijke strakke planning zijn er legio wedstrijden die een half uur of meer te laat beginnen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het parkeerprobleem op ons Sportpark. Dit alles zijn we met elkaar in de loop van de tijd normaal gaan vinden, maar dat is het natuurlijk niet. Dit blijkt ook uit de klachten van onze gasten die bijvoorbeeld geen rekening houden met het later beginnen van hun wedstrijd.

Sinds het najaar is gewerkt aan een goed onderbouwde prognose van de teams voor het komende seizoen 2016/2017. Deze prognose laat zien dat er waarschijnlijk 6 extra 11×11 teams zijn ten opzichte van het huidige seizoen. Met name de doorstroom van een grote groep van E-pupillen naar de D-junioren is daar mede debet aan. Dit vooruitzicht heeft het bestuur doen besluiten actief te zoeken naar mogelijkheden om de druk op onze veldcapaciteit te spreiden. Hierin is tevens de sportief noodzakelijk geachte verhuizing van ons 1e elftal naar de zaterdag meegenomen. Deze zorgt immers voor een 7e extra team dat op een volledig veld speelt.

BFC is niet de enige club die met capaciteitsproblemen kampt en de KNVB is dan ook in samenwerking met BFC en andere clubs bezig met het ontwikkelen van concepten om dit het hoofd te bieden. Dit zal naar verwachting resulteren in 1 of meerdere (pilot) concepten waarin teams in zaterdagcompetities met ingang van het seizoen 2016/2017 een beperkt aantal van hun wedstrijden op zondag zullen spelen. De komende weken zullen deze concepten hun definitieve vorm krijgen.  Daarnaast buigt het bestuur zich over manieren om de instroom van leden beter te kunnen  managen zodat  vraag en aanbod in de toekomst beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Zodra in bovenstaande zaken meer duidelijkheid in komt zullen wij onze leden hierover nader informeren. Mocht u in de tussentijd  met ons over deze onderwerpen van gedachten willen wisselen en/of heeft u  goede ideeën dan ben u uiteraard van harte welkom.

 

Namens het bestuur

Bernard Lindenhovius

Ronald voor den Dag