BFC Rookvrij

Roken en sport passen niet bij elkaar. BFC is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Wij willen kinderen graag het goede voorbeeld geven. Dit betekent dat wij onze jeugdspelers een gezonde en veilige sportomgeving bieden en niet in de verleiding brengen om te gaan roken en hen beschermen tegen het schadelijke meeroken. Zo maken wij roken minder normaal èn minder aantrekkelijk voor kinderen.

Wanneer is BFC rookvrij?
Ingaande het nieuwe seizoen, dus vanaf 1 augustus 2018, vragen wij onze senioren, coaches, trainers, ouders, medewerkers en bezoekers om bij wedstrijden, waar jeugd bij aanwezig is, niet meer te roken. Dat vragen wij ook tijdens trainingsmomenten en evenementen van onze jeugd. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! Wij vragen echter de rokers op het BFC complex niet te roken. BFC rekent erop dat onze leden en ouders en ook onze gasten zich net als wij sterk willen maken voor een gezonde omgeving voor de jeugdspelers.

Waar en wanneer geldt Rookvrij?
Rookvrij geldt overal op het terrein van BFC. Wij zijn altijd rookvrij als er jeugd aanwezig is. Dit geldt in ieder geval op zaterdag tot 17.00 uur en doordeweeks tot 20.00 uur.

Geldt dit dus ook voor onze toeschouwers langs de velden?
Zeker, ook hier willen wij niet dat kinderen rokers zien en bovendien is juist langs de lijn meeroken niet plezierig.

 

Ik ben een seniorenspeler, als er jeugd komt kijken bij mijn wedstrijd heb ik daar toch niet om gevraagd. Mag ik dan niet rondom mijn wedstrijd roken?
Dat klopt. Jeugdspelers kijken vaak op tegen de senioren en ongevraagd kom je dan in de positie van rolmodel. Vergelijk het met door rood lopen waar kinderen voor het stoplicht staan te wachten. Hiermee geef je als volwassenen ook niet het goede voorbeeld. Kinderen leren van gedrag van anderen en doen het gedrag ook na. Wij willen op het sportterrein graag kinderen het goede voorbeeld geven.

Waarom doen we niet een algemeen rookverbod?
Er zijn binnen BFC en ook bij de gemeente stemmen die daarvoor opgaan. Wij geloven niet dat de tijd daar rijp voor is. Wel sluiten we ons aan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Deze is er op gericht om kinderen de mogelijkheid te bieden rookvrij op te groeien.

Geldt dit ook voor de e-sigaret?
Ja, de e-sigaret is in feite geen tabaksproduct, maar een elektronisch apparaat dat de werking van een sigaret nabootst. Dat idee willen wij niet overbrengen op onze jeugd. De e-sigaret is minder ongezond dan gewone sigaretten, maar zeker wel schadelijk voor de gezondheid.

Wie gaat dit handhaven?
Wij gaan niet handhaven. Met elkaar gaan wij iedereen informeren en aanspreken. Dat gaan we doen met bijvoorbeeld flyers voor gastenteams en met borden bij de toegang tot de velden. Van onze leden, ouders/verzorgers en bezoekers verwachten wij dat wij elkaar informerend en met respect aangespreken.

Als iemand dit onzin vindt, hoe gaan we daar dan mee om?
Als deze geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Onze actie is positief bedoeld en wij willen zeker niet dat er ruzie of geweld uit voortvloeit.

Is deze actie niet betuttelend?
Er zijn vast mensen , die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn, die vinden dat BFC niet ver genoeg gaat. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en vinden het niet betuttelend om ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om gezond op te groeien. Wij kunnen ons niet voorstellen dat onze leden en bezoekers het daar niet mee eens zijn. BFC heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdleden. Rolmodellen zoals spelers van hoge elftallen, coaches en trainers hebben ook veel invloed op kinderen. Als veel mensen om hen heen roken lijkt het een normaal product en beseffen kinderen niet dat je erg ziek kan worden van roken.

Ik ben een roker, maar ik werk graag mee aan een rookvrij BFC en maak graag mijn sigaret uit als ik BFC nader. Waar laat ik deze dan?
Wij plaatsen een rookzuil naast de ingang van onze parkeerplaats. Maak daar je rookwaar uit, dan hebben ontstaat er geen rommel bij onze entree.

BFC neemt hiermee deel aan  de campagne ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ van de Hartstichting. Deze beweging wil een bijdrage leveren aan het realiseren van een generatie kinderen die zélf kan kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst.

Kijk voor meer informatie over de Rookvrije Generatie’ op www.rookvrijegeneratie.nl.