BFC neemt maatregelen tegen overlast jongerenBFC neemt maatregelen om een halt toe te roepen aan de overlast van spelende jongeren op sportpark Meerweg in Bussum. In overleg met de politie is een proefperiode van drie maanden ingesteld waarin de jeugd moet bewijzen ook zonder rommel te maken en vernielingen aan te richten te kunnen spelen op het BFC-complex.

Met goedvinden van BFC spelen jongeren al langere tijd na schooltijd en in de weekenden op het terrein aan de Meerweg. Dat is altijd in goede harmonie verlopen. Maar met name de laatste tijd laat de spelende jeugd veel afval achter. Ook wordt er over gesloten hekken geklommen. Diezelfde hekken zijn ook regelmatig vernield.

Radicale oplossing

Die overlast heeft geleid tot een overleg tussen BFC en de politie over een oplossing van dit probleem. De meest radicale oplossing zou zijn om het terrein af te sluiten voor de jongeren. Gekozen is voor een ‘publieksvriendelijkere’ oplossing: er is een proefperiode van drie maanden ingesteld waarin de jeugd moet bewijzen te kunnen spelen zonder rommel te maken en vernielingen aan te richten. Door de club en de politie zal daarop nauwlettend worden toegezien. Ook zullen alle middelbare scholen in Bussum en Naarden worden aangeschreven over de nieuwe huisregels voor vrij voetballen op de Meerweg. Blijkt dat er in die periode van drie maanden geen verbetering is, dan zal het BFC-complex niet meer toegankelijk zijn om vrij te voetballen en gaat de politie regelmatig patrouilleren.