BFC krijgt technische jeugdcommissie

BFC heeft de afgelopen jaren bij de jeugd een grote groei doorgemaakt. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een succesvolle uitvoering van het jeugdbeleid is de technische jeugdcommissie (TJC) in het leven geroepen. Dit nieuwe orgaan zal de jeugdcommissie en voetbalzaken adviseren en ondersteunen. Een andere belangrijke taak van de TJC is het verbeteren en bewaken van communicatie richting leden en ouders. Vanzelfsprekend zal de technische jeugdcommissie representatief moeten zijn voor de totale jeugdafdeling van BFC. Dat wil zeggen dat in deze commissie in elk geval ook een afgevaardigde moet zitten van het meidenvoetbal. De definitieve invulling van de technische jeugdcommissie zal gebeuren in samenspraak met de bestuursleden voetbalzaken en  jeugdzaken. Vooralsnog nemen Gerald Cartigny, Martijn Kroon, Rens Muller, Arjan Prent en Severijn van der Veen als initiatiefnemers van de TJC zitting in de nieuwe commissie.

 

Het bestuur