BFC-jeugd gaat flexibel op za en zo voetballen

UPDATE: Graag attenderen we iedereen er op om vooral iedere week goed de apps van BFC en voetbal.nl in de gaten te houden omdat daarin naar alle waarschijnlijkheid tenminste vier weken voor aanvang van een wedstrijd zichtbaar zal zijn of er op zaterdag of zondag gevoetbald gaat worden.

Eind april hebben wij jullie aangegeven te werken aan oplossingen voor de capaciteitsdruk die wij op zaterdag op ons sportpark ervaren. Wij hebben de diverse oplossingen geëvalueerd in licht van onze ambitie om een goed gevuld jeugdvoetbalprogramma op zondag aan te bieden. Daarnaast willen wij als vereniging meer lucht krijgen op zaterdag om alle teams een goede warming-up (en penalty’s schieten) te kunnen aanbieden.

Het bestuur heeft besloten tot:

  1. Het inzetten van een flexibele jeugdcompetitie op zater- en zondagen voor alle jeugdteams; en
  2. Het aanbieden van een volledige zondagcompetitie voor O8 t/m O11 teams, als alternatief voor teams die niet voor flexibele jeugdcompetitie kiezen.

1. Wat betekent het spelen in een flexibele jeugdcompetitie?

Tezamen met de KNVB en Victoria uit Hilversum is het concept ontwikkeld van de “flexibele jeugdcompetitie”, waarbij de zaterdag als vaste speeldag wordt aangehouden en een beperkt aantal thuiswedstrijden per seizoen op zondag gespeeld zullen worden.

Jaarlijks worden er door een team gemiddeld circa 24 wedstrijden gespeeld: gemiddeld 12 uitwedstrijden en 12 thuiswedstrijden. In de flexibele jeugdcompetitie zullen van die 12 thuiswedsstrijden gemiddeld 3 à 4 wedstrijden op zondag gespeeld worden.

Deze flexibele jeugdcompetitie geldt voor alle jeugdteams van BFC van O8 t/m O19. Op basis van genoemde voorbeeld en onze prognose van 74 jeugdteams in het komende seizoen zullen er wekelijks gemiddeld 12 wedstrijden op de zondag worden gespeeld: 6 op een heel veld en 6 op een half veld.

Wij realiseren ons dat een belangrijke kritische succesfactor van dit concept is dat jeugdleden en hun ouders ruim van te voren weten wanneer hun thuiswedstrijd op zondag gespeeld gaat worden. Wij werken dan ook nauw samen met de KNVB om het vooruit plannen van wedstrijden te verbeteren. Onze streven is dat speeldata op onze website, BFC-app en ook via voetbal.nl circa 4 tot 6 weken voor aanvang zichtbaar zijn.

2. Wat betekent een volledige zondagcompetitie voor O8 t/m O11 teams?

Op dit moment zijn we bij de ouders van O8 t/m O11 ook aan het inventariseren of er een behoefte is om voortaan de zondag als vaste speeldag te hebben. Als die behoefte er is zullen wij dat als bestuur toejuichen en als één belangrijke stap zien in het realiseren van onze ambitie.

Achtergrond bij besluitvorming

Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de oplossingen hebben we intensief overlegd met de KNVB en andere verenigingen, die eveneens deze capaciteitsproblematiek ervaren. Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal belangrijke inzichten.

  • Uit een door de KNVB gehouden enquête blijkt een toenemende behoefte bij ouders van voetballende jeugd om op zondag te gaan voetballen.
  • De KNVB heeft dit seizoen in de regio Utrecht een pilot gehouden met F-pupillen voetbal op zondag. Deze pilot is een succes gebleken, wat ertoe heeft geleid dat er komend seizoen door de KNVB zowel voor E als voor F pupillen (O8 t/m O11 in de nieuwe categorie indelingen) zondagcompetities worden aangeboden.
  • Voor veel verenigingen is het voetballen op zondag de meest ideale manier om de piek op zaterdag te ontlasten. Voor hun leden (en ouders) geldt echter veelal dat zij gewend zijn aan het voetballen op zaterdag en dat zij dit niet zonder meer in willen ruilen voor de zondag.

Indien je vragen hebt over de flexibele jeugdcompetitie en/of volledige zondagcompetitie, neem dan contact op met één van de wedstrijdcoördinatoren. Als je suggesties hebt of ons wilt helpen met de introductie van beide concepten bij BFC dan horen wij dat ook graag.

Namens het bestuur,

Ronald Voor Den Dag en Bernard Lindenhovius