BFC behaalt KNVB Certificaat Regionale Jeugdopleiding

Zaterdag 17 juni aanstaande voor aanvang van de eerste editie van de BFC Talent Cup zal bestuurslid Ronald voor den Dag namens BFC uit handen van KNVB gedelegeerde Hans Buitenhuis het prestigieuze Certificaat Regionale Jeugdopleiding ontvangen. BFC behoort hiermee tot een selecte groep van ca 30 voetbalverenigingen in Nederland aan wie dit certificaat de afgelopen jaren is uitgereikt.  In de Gooi- en Vechtstreek is er geen andere club met dit certificaat.

BFC staat al jaren bekend om het hoge niveau van haar jeugdopleiding. Vanuit de behoefte om dit te borgen en in de toekomstbreder voor alle BFC jeugdleden door te kunnen ontwikkelen is begin dit seizoen besloten om onze  opleiding te willen certificeren.  Dit is gedaan op basis van het Kwaliteit & Performance Programma  Jeugdopleidingen van de KNVB. 

Dit programma kent een aantal niveaus van certificering waarbij de zwaarte van de audit gesymboliseerd wordt door de geografische naamgeving van het certificaat: Van Lokaal tot Internationaal.  BFC heeft op basis van de inhoud gekozen voor het niveau met de titel  Regionale Jeugdopleiding.

Niet zozeer het certificaat als wel de aan de certificering voorafgaande audit, namens de KNVB uitgevoerd door  sportconsultancy bureau NMC-Bright, vormde de motivatie om juist aan dit programma mee te willen doen. Gedurende het afgelopen seizoen zijn wij getoetst op 64 punten afkomstig uit de volgende deelgebieden:

1.Beleid & bestuur

2. Teams

3. Kader

4. Training- & wedstrijdprogramma

5. Samenwerking 

6. Innovatie & kennisdeling

7. Ontwikkeling spelers & trainers

8. Accommodatie & voorzieningen

9. Resultaten & verantwoording.

De audit heeft zowel de bestaande kwaliteit als de voor certificering noodzakelijk geachte verbeteringen aan het licht gebracht. Met behulp van externe specialisten van bijvoorbeeld partnerclub Ajax zijn deze verbeteringsslagen vervolgens doorgevoerd.

Het spreekt voor zich dat wij enorm trots zijn op dit resultaat. Het vormt een uitstekende basis om onze opleiding de komende jaren nog verder te verbeteren waardoor wij al onze BFC jeugd voetballers  en -voetbalsters een nog betere opleiding kunnen bieden.

Graag bedanken wij Voetbaltechnisch Manager Igor van Gelderen en de in het proces betrokken trainers en commissieleden hartelijk voor het vele werk dat hiervoor is verricht.