Bestuurssamenstelling


De jaarlijkse ledenvergadering wordt, als alles goed gaat, gehouden op maandag 10 oktober 2011. Uiterlijk 26 september plaatsen we de agenda op de site. Eén punt willen wij nu alvast onder jullie aandacht brengen. Dat is het voorstel voor de nieuwe bestuurssamenstelling dat wij op de jaarvergadering willen voorleggen:

  • Zoals hij in januari 2011 heeft aangekondigd, legt Ton Flierman zijn functie als voorzitter neer. Na twaalf jaar bestuurswerk, waarvan bijna vijf jaar als voorzitter, is het tijd om plaats te maken voor een fris geluid. Het bestuur stelt aan de leden voor om Dick Visser (momenteel penningmeester en vice-voorzitter) als voorzitter te benoemen. Hij zal ook de rol van vice-penningmeester op zich nemen;
  • Met de kandidaatstelling van Dick Visser als voorzitter komt het penningmeesterschap vacant. Het bestuur stelt voor om Gert Olthof te benoemen als penningmeester en vice-voorzitter. Tot en met het seizoen 2009-2010 heeft Gert voor BFC de communicatie op zich genomen;
  • Bastiaan Fontein heeft te kennen gegeven dat hij, in verband met een nieuwe baan, minder tijd beschikbaar heeft voor bestuurswerk commerciële zaken. Hij blijft wel lid van de commerciële commissie. Het bestuur stelt aan de leden voor om in zijn plaats Charles Karsters te benoemen. Charles neemt ook de bestuursfunctie senioren op zich. De seniorencommissie is versterkt;
  • Na het seizoen 2009-2010 is Melchert Leguijt vertrokken als bestuurslid velden en onderhoud. In de loop van het seizoen 2010-2011 is een kandidaat gevonden. Het bestuur stelt voor om Patrick Rinck te benoemen als bestuurslid velden en onderhoud;
  • Erik Franssen legt zijn functie als bestuurslid Evenementen en dames- en meisjesvoetbal neer. Deze taken worden verdeeld over de overige bestuursleden;
  • Henri van der Aat blijft bestuurslid voetbalzaken. Henk Ruitenbeek blijft bestuurlijk secretaris en bestuurslid jeugdzaken.

 

Voorstel bestuurssamenstelling m.i.v. 10 oktober 2011 in schema:

Bestuursfuncties Tot 2010-2011 Vanaf 2011-2012
Voorzitter Ton Flierman Dick Visser
Secretaris Henk Ruitenbeek Henk Ruitenbeek
Penningmeester Dick Visser Gert Olthof
Commerciële zaken Bastiaan Fontein Charles Karsters
Voetbalzaken Henri van der Aat Henri van der Aat
Velden en Onderhoud Vacant Patrick Rinck
Evenementen en Dames/meisjes Erik Franssen Niet meer apart belegd
Jeugdzaken Henk Ruitenbeek Henk Ruitenbeek
Senioren Vacant Charles Karsters

 

De verschillende nieuwe kandidaten zullen zich binnenkort op de website aan jullie voorstellen.

Om een en ander bijtijds naar de leden te kunnen communiceren, willen wij alternatieve kandidaten vragen om dit uiterlijk 23 september 2011 kenbaar te maken bij Henk Ruitenbeek. Een kandidaatsstelling dient conform de statuten gepaard te gaan met vijf handtekeningen van leden.

 

Namens het bestuur

Ton Flierman, voorzitter

Dick Visser, vice-voorzitter