Bestuurssamenstelling na komende ALV

Op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 december a.s. zullen onze leden 5 nieuwe bestuursleden kiezen. Vier bestuursleden wier bestuurstermijn statutair eindigt, zullen zich niet herkiesbaar stellen. Dat zijn:

• Gert Olthof (voorzitter)
• Rob Hollander (vicevoorzitter/mede-secretaris/mede-bestuurslid Velden & Gebouwen)
• Han Westerink (jeugdvoorzitter)
• Pauline Beijen (bestuurslid Vrouwenvoetbal)

Zsolt Horvath legde in februari 2015 vanwege een verhuizing reeds zijn taken als bestuurslid Sponsorzaken neer.

In het voorjaar heeft het bestuur besloten tot een herverdeling van portefeuilles. Drie bestuursleden maken vanaf dat moment ad interim deel uit van het BFC-bestuur en wachten op de ALV om definitief door de leden te worden geïnstalleerd. Dat zijn:

• Bas Cohen (sponsorzaken). Klik hier voor een nadere kennismaking,
• Ronald voor den Dag (selectievoetbal, een nieuw gecreëerde portefeuille). Klik hier voor een nadere kennismaking.
• Anneke Frenk (vrijwilligerszaken, maar schuift door naar het bestuurslidmaatschap Vrouwenvoetbal). Klik hier voor een nadere kennismaking

Buiten deze drie bestuursleden, draagt het bestuur één nieuw bestuurslid voor:

• Bernard Lindenhovius (Breedtevoetbal/JeugdcommissIe). Klik hier voor een nadere kennismaking

Het zittende bestuur heeft tijdens een bestuursvergadering besloten dat penningmeester Martijn Fransen en secretaris Jeroen Fokker de vacante voorzittersfunctie tijdelijk gezamenlijk, ad interim, zullen gaan waarnemen tot het bestuur een nieuwe kandidaat aan de leden kan presenteren. Kijk hier voor meer informatie.

Drie bestuursleden blijven in functie:

• Martijn Fransen (penningmeester)
• Jeroen Fokker (secretaris)
• Alex Kroes (Voetbaltechnische Zaken – VTZ)

Tegenkandidaten voor de te verkiezen bestuursposities kunnen (tot uiterlijk 11 december a.s.) aan de voorzitter van de vergadering worden doorgegeven via g.olthof@versatel.nl . Een voordracht moet statutair worden gedaan door tenminste 5 BFC-leden.

Voor een overzicht van de bestuurskandidaten en de bestuursportefeuilles:

Bestuurssamenstelling na de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur