Bericht van Harry Pelle, ons oudste en eerste lid

Ons oudste en eerste lid Harry Pelle is ziek. Namens het bestuur heeft hij een bos bloemen ontvangen.
Harry heeft ons gevraagd BFC via deze weg hartelijk te bedanken voor de bloemen.