Beleid consumpties vrijwilligers

Wij willen graag het beleid ten aanzien van het beschikbaar stellen van consumpties aan onze vrijwilligers weer even onder de aandacht brengen.

Wij geven onze vrijwilligers graag een consumptie tijdens of na hun vrijwillige arbeid voor de club. Dat past bij de omgangsvormen bij BFC.

Deze gratis consumpties zijn helaas ieder jaar wel een behoorlijke kostenpost voor de vereniging. Deze kosten moeten echter kunnen worden gemaakt en dus beheersbaar blijven. Daarom hebben wij de richtlijnen voor het verstrekken van deze consumpties weer eens goed op een rijtje gezet.

Deze richtlijnen zullen wij binnenkort via de verantwoordelijke bestuursleden aan de diverse commissies en vrijwilligers gaan communiceren.

Namens het bestuur van BFC,

Martijn Fransen – penningmeesster