Attentie: correctie incasso’s contributie

Op 1 juli jl. is de contributie van het 1e kwartaal geïncasseerd. Helaas is er, in enkele gevallen, door een foutje in de software van de ledenadministratie, te weinig contributie geïncasseerd.

Het betreft de contributie van voormalige pupillen die dit seizoen voor het eerste jaar als (C-) junior staan ingeschreven en die van voormalige junioren die dit seizoen voor het eerst als senior staan ingeschreven. Bij de eerstejaars C-junioren is €45 geïncasseerd (de kwartaalcontributie voor pupillen) en dit had moeten €51,25 (de kwartaalcontributie voor junioren). Bij de eerstejaars senioren is €51,25 geïncasseerd, dit had moeten zijn €63,75 (de kwartaalcontributie voor senioren).

Het restantbedrag, respectievelijk €6,25 en €12,50, zal rond half september eenmalig worden geïncasseerd. De software is inmiddels aangepast en de komende 3 kwartalen zal gewoon de reguliere contributie worden geïncasseerd. Klik hier voor de officiële contributiebedragen bij BFC.

Onze excuses voor het ongemak

Administratie BFC