Algemene Ledenvergadering 15 december 2015

Voorzittershamer_slider

Het bestuur van de Bussumse Footballclub BFC nodigt alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van BFC uit voor de 95ste Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 december 2015.

De ALV vindt plaats in ons clubhuis aan de Meerweg en vangt aan om 20:00 uur.

Wij hopen op uw belangstelling en aanwezigheid!

Nadere informatie volgt.

Het bestuur