Agenda 95e Algemene Ledenvergadering

Voorzittershamer_slider

De agenda van de 95e Algemene Ledenvergadering van BFC in ons clubhuis op dinsdag 15 december aanstaande (aanvang 20:00 uur) luidt:

1. Opening door de voorzitter van BFC
2. Notulen van de 94e Algemene Ledenvergadering
3. Jaarverslag Voetbaltechnische Zaken
4. Jaarverslag 7 tegen 7
5. Jaarverslag Jeugdafdeling
6. Jaarverslag seniorenafdeling
7. Jaarverslag vrouwen- en meisjesvoetbal
8. Jaarverslag kantine
9. Jaarverslag velden en gebouwen
10. Jaarverslag commerciële zaken
11. Jaarverslag secretaris
12. Jaarverslag penningmeester/financiële verslaglegging
13. Begroting seizoen 2015-2016
14. Voorstellen contributie
15. Verslag kascommissie
16. Verkiezing leden kascommissie
17. Vrijwilligersbeleid

Pauze

18. Samenstelling bestuur/benoeming bestuursleden

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

Gert Olthof (voorzitter), Rob Hollander (vicevoorzitter/mede-secretaris/velden en gebouwen), Han Westerink (jeugdvoorzitter/7×7), Pauline Beijen (vrouwen- en meisjesvoetbal) en Zsolt Horvath (sponsorzaken).

Kandidaat-bestuursleden zijn:

Ronald voor den Dag (selectievoetbal), Bernard Lindenhovius (breedtevoetbal), Anneke Frenk (vrouwen- en meisjesvoetbal) en Bas Cohen (sponsorzaken).
Het zittende bestuur heeft tijdens een bestuursvergadering besloten dat penningmeester Martijn Fransen en secretaris Jeroen Fokker de vacante voorzittersfunctie tijdelijk gezamenlijk, ad interim, zullen gaan waarnemen tot het bestuur een nieuwe kandidaat aan de leden kan presenteren. Kijk hier voor meer informatie.

Voor een overzicht van de bestuurssamenstelling en meer informatie over de te benoemen bestuursleden klik hier.

19. Rondvraag
20. Sluiting

Het schriftelijke jaarverslag is uiterlijk maandag 7 december te bevragen bij Elma van Leeuwen of Monique Bridie in de Herman Andersonkamer.

Het bestuur