Jeugdbeleid

In de jeugdafdeling wordt het voetbal in alle facetten geleerd. Hiervoor worden gedurende 12 jaar een groot aantal trainingen en wedstrijden aangeboden.

Het hoofddoel van het BFC-jeugdopleidingsplan is te komen tot een gelijkgerichte aanpak in technisch, tactisch, conditioneel en organisatorisch opzicht bij de trainingen van de teams en het ontwikkelen van een eigen herkenbare speelwijze. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de leeftijd, kwaliteit en mogelijkheden van de verschillende spelersgroepen. Het voetbalniveau van de jeugdselecties dient goed aan te sluiten bij het niveau van de senioren.

Jeugdspelers worden opgeleid in de geest van ‘het willen winnen’. Hierbij is niet het winnen van een wedstrijd het belangrijkste in de jeugdopleiding. De winst zit ‘m in onze visie in de ontwikkeling van de individuele speler in het teamverband. Het winnen van een wedstrijd is geen doel op zich, maar het resultaat van de collectieve en individuele ontwikkeling van respectievelijk het team en de individuele spelers in het team.

Binnen de jeugdopleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de prestatiegerichte teams (ook wel selectieteams) en de recreatieteams. De eerste groep traint twee/drie keer per week, de laatstgenoemde groep één keer. Om voor idere speler het hoogst haalbare niveau te bereiken wordt de training aangepast aan de leeftijd van de speler. Bovendien worden de jeugdspelers  in hun team op die posities opgesteld waar zij zich kwalitatief het beste kunnen ontwikkelen. In het algemeen zijn dit posities waar zij de juiste weerstand ondervinden of waar hun mindere sterke kwaliteiten beter ontwikkeld worden.