Inning & betaling

In beginsel zijn de kosten voor het lidmaatschap jaarlijks vooraf verschuldigd.

  • De contributie dient op 1 september op de rekening te zijn bijgeschreven.
  • Het kledingfonds dient op 1 september op de rekening te zijn bijgeschreven.
  • De afkoop van de verplichte vrijwilligersdienst dient op 1 december op de rekening te zijn bijgeschreven.
  • Het inschrijfgeld wordt geïncasseerd op de 1e van de maand volgend op de maand waarop het toetredingsformulier is verwerkt.

Het kan ons allemaal gebeuren dat we een kwartaal niet aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Neem in dat geval contact op met de ledenadministratie om een betalingsafspraak te maken (Elma van Leeuwen, 035-6945648, email:
ledenadministratie@bfc-bussum.nl). Op dinsdag en donderdagavond is Elma boven (achter) in het clubhuis aanwezig.

Indien betaald wordt door middel van een machtiging voor automatische afschrijving geldt dat de contributie in vier gelijk termijnen op vaste data aan het begin van ieder kwartaal is verschuldigd. Mocht u bezwaar hebben tegen het automatisch afschrijven van de contributie dan wordt u in de gelegenheid gesteld de contributie en het kledingfonds te betalen voor de aanvang van het voetbalseizoen. Uw betaling dient dan voor 1 augustus bijgeschreven te zijn op de rekening van de penningmeester.

De kwartalen zijn als volgt:

1e kwartaal 1 juli tot en met 31 september datum automatische afschrijving: 1 juli
2e kwartaal 1 oktober tot en met 31 december datum automatische afschrijving: 1 oktober
3e kwartaal 1 1 januari tot en met 30 maart datum automatische afschrijving: 1 januari
4e kwartaal 1 april tot en met 30 juni datum automatische afschrijving: 1 april

De jaarlijkse contributie voor vrijwilligers, de jaarlijkse contributie voor donateurs, de jaarlijkse verplichte bijdrage aan het kledingfonds voor spelende leden alsmede de eventuele afkoop van de jaarlijkse verplichte vrijwilligersdienst voor spelende leden is altijd, ongeacht betalingsvorm in, één termijn vooraf verschuldigd.

Na het verstrijken van de betalingstermijn krijgt het lid één schriftelijke aanmaning waarin het lid de mogelijkheid krijgt gebonden om de factuur alsnog binnen 14 dagen te betalen. Uw betaling dient dan voor 1 september bijgeschreven te zijn op de rekening van de penningmeester. Bij een niet tijdige betaling worden extra incassokosten van €10,- per aanvullende aanmaning in rekening gebracht.

Graag wijzen wij u ook op de mogelijkheid om te sporten via het Jeugdsportfonds; het Jeugdsportfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Spelregels-Jeugdsportfonds-Gooise-Meren  basis-aanvraagformulier