Gedragsregels

BFC wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport en een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Om deze reden heeft BFC een aantal gedragsregels opgesteld die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club. Deze regels zijn:

  • Wij zijn zuinig op ons sportcomplex (velden, kleedkamers, stallingen, parkeerplaats, kantine) en laten door ons team gebruikte ruimten schoon en opgeruimd achter.
  • Wij spreken elkaar aan op misbruik van ons sportcomplex zoals roken op het kunstgras, vandalisme in de kleedkamers.
  • Wij discrimineren niet.
  • Wij gedragen ons sportief, houden ons aan de spelregels, schelden niet tegen tegenspelers, trappen niet na en laten voor de  tegenspelers gevaarlijk fysiek gedrag op de velden achterwege.
  • Spelers en toeschouwers accepteren de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters en ageren niet.
  • Spelers geven na de wedstrijd de tegenspelers een hand en bedanken de scheidsrechter.
  • Toeschouwers schreeuwen geen agressieve en opruiende taal naar  spelers, staf en wedstrijdleiding.
  • Desgevraagd door bestuur of commissies verrichten leden taken voor BFC.
  • Overmatig alcoholgebruik binnen het complex is verboden, leiders gebruiken geen alcohol in het bijzijn van jeugdteams.
  • Wij houden ons binnen en buiten aan de geldende kantineregels.