Privacy statement

Uw privacy
BFC is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop BFC persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, trainers, ouders/verzorgers, sponsoren, gebruikers van onze social media kanalen en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsoren, gebruikers van onze social media kanalen en bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt BFC zich in alle gevallen aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor BFC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt BFC persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een BFC lidmaatschap afsluit om u te faciliteren als lid van een voetbalvereniging en u te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van BFC afneemt, zoals bijvoorbeeld kleding, aanmeldingen toernooien of gebruik maakt van faciliteiten op momenten dat u (vrijwilligers)werkzaamheden verricht
  • Wanneer u contact heeft met BFC. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het aanmeldingsformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.

E-mail
Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over evenementen, activiteiten, toernooien, vrijwilligersdiensten, vacatures indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@bfc-bussum.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
BFC laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media
BFC gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, vrijwilligers, vrijwilligers, trainers, ouders/verzorgers, sponsoren, gebruikers van onze social media kanalen en bezoekers van onze website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. BFC volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant BFC zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. BFC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, BFC (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.

BFC is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met BFC via communicatie@bfc-bussum.nl

BFC vraagt leden die een eigen social media kanaal (bijvoorbeeld een facebookpagina voor het team) starten en daarbij de naam BFC gebruiken zich ook te houden aan de privacy policy. BFC is niet verantwoordelijk voor deze kanalen.

De BFC app
BFC biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van een app, gekoppeld aan het softwarepakket van VoetbalAssist. Door deze app kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy statement.

BFC kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Websites van BFC en andere websites
Op de websites van BFC treft u een aantal links aan naar andere websites. BFC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wat betekent de nieuwe privacy wetgeving voor leden van BFC
Via deze link kunt u meer specifieke informatie vinden als u lid bent van BFC.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Bussumse Football Club BFC
Meerweg 63
1405 BD Bussum
bestuur@bfc-bussum.nl

Wijzigingen
BFC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien BFC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BFC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of social mediakanalen.

Bussum, 21 mei 2018