Author Archive for Bestuur

BFC is jarig!

Onze mooie club werd opgericht op 1 mei 1920 dus vandaag, 1 mei 2015, zijn we 95 jaar oud geworden! Moet dat niet groot gevierd worden? Lees verder →

Gewijzigde samenstelling bestuur BFC

In de laatste bestuursvergadering van BFC op 2 april jongstleden is een voorstel aangenomen het BFC-bestuur uit te breiden met 2 extra bestuursleden. Ook heeft Zsolt Horvath zijn portefeuille sponsorzaken moeten neerleggen vanwege verhuizing naar Malden (Gelderland). Allereerst bedanken wij… Lees verder →

Wijzigingen bestuursportefeuille voetbalzaken

Onlangs heeft het bestuur besloten om binnen het bestuur een wijziging door te voeren om een duidelijkere verantwoordelijkheid te krijgen binnen de verschillende disciplines aangaande Voetbalzaken. Momenteel zijn Alex Kroes (VTZ) en Han Westerink (jeugdvoorzitter) gezamenlijk verantwoordelijk voor het voetbal… Lees verder →

Verslag bestuursvergaderingen november en december

De hoofdpunten uit deze vergaderingen waren: Algemene Ledenvergadering Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen we afscheid nemen van twee van onze bestuursleden: penningmeester Jeroen Hilbrands en secretaris en vicevoorzitter Henk Ruitenbeek. Het bestuur dankt Henk Ruitenbeek zeer voor zijn 9-jarige… Lees verder →