Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van BFC wordt aangegaan voor minimaal een seizoen. Wanneer er voor 31 mei van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen op verzoek van of namens het lid wordt beëindigd blijft niettemin de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd. De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend kwartaal, dan is de contributie voor het gehele kwartaal verschuldigd.
  • De KNVB heeft de clubs verplicht gesteld dat bij aanmelding van nieuwe leden zij zich moeten legitimeren. Voor minderjarige aspirant-leden is een legitimatie van een van de ouders verplicht. Als je als jeugdlid wilt toetreden dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het aspirant-jeugdlid.
  • Spelende leden krijgen kleding in bruikleen. De vereniging heeft voor de wedstrijdkleding een kledingfonds in beheer. De deelname aan dit fonds is voor spelende leden verplicht. De verstrekte kleding blijft eigendom van BFC. Voor deze leden geldt een verplichte deelname aan het kledingfonds.
  • Voor alle spelende leden en/of ouders geldt een verplicht vrijwilligersbeleid. Via dit beleid kunnen zij een bijdrage aan de club leveren in de vorm van een bar/keuken- en/of andere beschikbare dienst. Spelers vanaf de JO16/MO16 dienen per seizoen 6 uur vrijwilligersdienst te vervullen. Ouders van jeugdleden tot en met JO15/MO15 dienen per seizoen 6 uur vrijwilligersdienst te vervullen per kind.
  • Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, is het spelend lid niet langer speelgerechtigd, zal BFC de KNVB spelerspas van het betreffende spelend lid intrekken en zal BFC niet meewerken aan een verzoek tot overschrijving naar een andere club zolang de  betalingsverplichting niet wordt nagekomen.