Agenda 2017-2018

NOVEMBER
17 novemberpublicatie nominatie VVHJLeden kunnen nominaties indienen voor de Vrijwilliger van het jaar
20 novemberpublicatie agenda 97e ALVNotulen 96e ALV ook op website
24 novemberlaatste training BFA
29 novemberSinterklaas training
DECEMBER
5 decemberSinterklaas
6 decemberdeadline aanleveren nominatie VVHJingediende nominaties kan bestuur bespreken in bestuursvergadering 7 december
6 decemberAlgemene Ledenvergadering
7 decemberbestuursvergadering
7 decembernationale vrijwilligersdag
16 decemberlaatste competitiewedstrijdA-categorie speelt; overige categorieën beker/inhaal
18 decembergeen training breedte
19 decembergeen training breedte
20 decembergeen training breedte
21 decembergeen training breedte
22 decembergeen training breedte
23 december
24 december
25 december
26 december
27 decembergeen training breedte & selectie
28 decembergeen training breedte & selectie
29 decembergeen training breedte & selectie
30 december
31 december
JANUARI
1 januarigeen training breedte & selectie
2 januarigeen training breedte & selectie
3 januarigeen training breedte & selectie
4 januarigeen training breedte & selectie
5 januarigeen training breedte & selectie
6 januari
7 januarinieuwjaarsreceptiebenoeming VVHJ
8 januaristart training selectiesgeen training breedte
9 januarigeen training breedte
10 januarigeen training breedte
11 januaribestuursvergaderinggeen training breedte
12 januarigeen training breedte
15 januaristart training breedte
20 januari
27 januaristart competitie A-categorie
FEBRUARI
1 februaribestuursvergadering
2 februaristart BFA
3 februaribeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
4 februaribeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
24 februaribeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
25 februaribeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
26 februarigeen training breedte
27 februarigeen training breedte
28 februarigeen training breedte
MAART
1-mrtgeen training breedte
2-mrtgeen training breedte
3-mrtbeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
4-mrtbeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
8-mrtbestuursvergadering
??schoolvoetbalvoorrondes en wedstrijden; datum nog niet bekend
25-mrtToernooi JO12-13
30-mrt
31-mrt
APRIL
1 april
2 aprilToernooi JO8-9
5 aprilbestuursvergadering
??schoolvoetbalvoorrondes en wedstrijden; datum nog niet bekend
20 aprillaatste training BFA
21 april
22 april
23 aprilgeen training breedte
24 aprilgeen training breedte
25 aprilgeen training breedte
26 aprilgeen training breedte
27 aprilKoningsdaggeen training breedte
28 aprilbeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
29 aprilbeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
30 aprilgeen training breedte
MEI
1 meidies natalis; BFC 98 jaar!geen training breedte
2 meigeen training breedte
3 meigeen training breedte
4 meigeen training breedte & selectie ivm Dodenherdenking
5 meibeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
6 meibeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
8 meibestuursvergadering
10 mei
11 mei
12 meibeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
13 meibeker en inhaalwedstrijden in dit weekend
??Symposiumdatum nog bepalen
19 meiFinale Roy Majoor Cup – dartcompetitie
21 meitoernooi JO10-11
26 meilaatste competitiewedstrijd; start nacompetitieNacompetitie BFC1-A1-B1 hoofdveld vrij vanaf 13.00 uur
27 meiToernooi JO14-15
JUNI
7 junibestuursvergadering
9 juniGoois Meisjestoernooi
10 juniGoois Meisjestoernooi
16 junieinde nacompetitieNacompetitie BFC1-A1-B1 hoofdveld vrij vanaf 13.00 uur
16 junitoernooi stadionspelers
17 junieinde trainingeneinde trainingen breedteteams
17 juniFamilietoernooi
17 juni7 x 7 toernooi JO17
18 junistart selectieprocedure
23 juniBFC Talent Cup toernooiis voor nieuwe selectieteams
24 juniBFC Talent Cup toernooiis voor nieuwe selectieteams
30 juniBFC Talent Cup toernooiis voor nieuwe selectieteams
JULI
1 juliBFC Talent Cup toernooiis voor nieuwe selectieteams
??inleveren kledingdatum nog bepalen
5 julibestuursvergadering
6 julilaatste wedstrijd 7x7dubbele competitie en afsluiting
7 julieinde seizoen
??inleveren kledingdatum nog bepalen
21 julistart zomervakantiezomervakantie regio Noord van 21 juli - 2 september
23 juliAjax camps23 t/m 27 juli