Aanmelden en opzeggen

Aanmelden kan via het Aanmeldingsformulier BFC (juni 2017)

Het volledig ingevulde formulier dient te worden ingeleverd in de brievenbus in de kantine. Het formulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso. Ook kunt u op het formulier de voorwaarden voor lidmaatschap nalezen.

Wanneer een jeugdlid wil toetreden, dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het aspirant-jeugdlid.

Voor spelers vanaf 10 jaar geldt dat tevens een recente pasfoto dient te worden ingeleverd. Dit in verband met de door de KNVB verplicht gestelde ledenpas. Daarnaast verplicht de KNVB de clubs dat nieuwe leden zich bij aanmelding moeten legitimeren. Voor minderjarige aspirant-leden is een legitimatie van een van de ouders verplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie :

 Naam Functie Bereikbaar via
Ledenadministratie Elma van Leeuwen 035-6945648
ledenadministratie@bfc-bussum.nl
Financiële administratie Monique Bridie financieleadministratie@bfc-bussum.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap van BFC wordt in principe aangegaan voor minimaal een seizoen. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, dit kan alleen via het opzegformulier.  Het opzegformulier kan ofwel via mail verstuurd worden naar de ledenadministratie@bfc-bussum.nl, ofwel  worden ingeleverd in de brievenbus in de kantine t.a.v. de ledenadministratie. Via de ledenadministratie ontvangt het lid een bevestiging van zijn opzegging.

Opzeggen kan op twee momenten in het seizoen (een seizoen loopt van 1 juni t/m 31 mei):

  • Vóór  31 mei
  • Vóór 1 december

Na deze data is er contributie verschuldigd voor een half seizoen.

In uitzonderlijke gevallen kan er van de bovenstaande regel worden afgeweken indien er sprake is van:

  1. Gezondheidsredenen.
  2. Verhuizing waarbij de afstand naar BFC te groot wordt.
  3. Opheffen van het team waarin het lid speelt en er geen vervangend team voor het lid gevonden kan worden.