Aanmelden en opzeggen

Aanmelden kan via het on-line Aanmeldingsformulier BFC.

Het volledig ingevulde formulier kunt u ook uitprinten en deponeren in de brievenbus in de kantine. Het formulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso. In een link op het formulier kunt u de voorwaarden voor lidmaatschap nalezen.

Wanneer een jeugdlid wil toetreden, dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het aspirant-jeugdlid.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie :

 Naam Functie Bereikbaar via
Ledenadministratie Elma van Leeuwen 035-6945648
ledenadministratie@bfc-bussum.nl
Financiële administratie Monique Bridie financieleadministratie@bfc-bussum.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap van BFC wordt in principe aangegaan voor minimaal een half seizoen. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, dit kan alleen via het opzegformulier.  Het opzegformulier kan ofwel via mail verstuurd worden naar de ledenadministratie@bfc-bussum.nl, ofwel  worden ingeleverd in de brievenbus in de kantine t.a.v. de ledenadministratie. Via de ledenadministratie ontvangt het lid een bevestiging van zijn opzegging.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor het seizoen 2017-2018:

 

In uitzonderlijke gevallen kan er van de bovenstaande regel worden afgeweken indien er sprake is van:

  • Het lidmaatschap van BFC wordt aangegaan voor minimaal een half seizoen. Wanneer er voor 31 mei of 31 december van het lopende boekjaar het lidmaatschap niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een half seizoen verlengd.

 

  1. Gezondheidsredenen.
  2. Verhuizing waarbij de afstand naar BFC te groot wordt.
  3. Opheffen van het team waarin het lid speelt en er geen vervangend team voor het lid gevonden kan worden.