Aanmelden en opzeggen

Aanmelden kan via het on-line Aanmeldingsformulier BFC.

Het formulier bevat tevens een machtiging voor automatische incasso. In een link op het formulier kunt u de voorwaarden voor lidmaatschap nalezen.

Wanneer een jeugdlid wil toetreden, dient het formulier te worden getekend door een van de ouders of de verzorger van het aspirant-jeugdlid.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie :

 Naam Functie Bereikbaar via
Ledenadministratie Elma van Leeuwen 035-6945648
ledenadministratie@bfc-bussum.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap van BFC wordt in principe aangegaan voor minimaal een half seizoen. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren, dit kan alleen via het opzegformulier.  Het opzegformulier kan ofwel via mail verstuurd worden naar de ledenadministratie@bfc-bussum.nl, ofwel  worden ingeleverd in de brievenbus in de kantine t.a.v. de ledenadministratie. Via de ledenadministratie ontvangt het lid een bevestiging van zijn opzegging.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor het seizoen 2017-2018: bfc-bussum.nl/contributie/

 

In uitzonderlijke gevallen kan er van de bovenstaande regel worden afgeweken indien er sprake is van:

  1. Gezondheidsredenen.
  2. Verhuizing waarbij de afstand naar BFC te groot wordt.
  3. Opheffen van het team waarin het lid speelt en er geen vervangend team voor het lid gevonden kan worden.